DNA Works

  • dna_works_galeria_handlowa_kielce
  • dna_works_galeria_handlowa_kielce_1
  • dna_works_galeria_handlowa_kielce_2
  • dna_works_galeria_handlowa_kielce_4
  • dna_works_galeria_handlowa_kielce_3

Projekt zabudowy mieszkaniowej

lokalizacja: Kielce

projekt: listopad 2013

stan: koncepcja konkursowa

organizator konkursu: SARP Kielce

inwestor: prywatny

Projekt zabudowy mieszkaniowej wraz z funkcją usługową zakładał: stworzenie przyjaznej, dobrze działającej przestrzeni o charakterze lokalnego centrum, łączącej funkcję komercyjną, publiczną oraz mieszkaniową, przy zachowaniu maksymalnie korzystnych dla inwestora wskaźników zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Układ przestrzenny: dwie masywne bryły flankujące centralny plac wyrastające z ukrytego pod powierzchnią terenu trzykondygnacyjnego cokołu, zajmującego niemal cały obszar przeznaczony pod zabudowę (maksymalizacja kubatury); część wschodniego budynku wznosi się tarasowo na kształt ostrej góry, tworząc wyraźnie rozpoznawalną dominantę przestrzenną.

Układ funkcjonalny: kondygnacja podziemna pełni funkcję pasażu handlowego, połączonego z placem za pomocą tarasowych zejść; przyziemie oraz piętro, mieszczące lokale handlowo-usługowe (w tym gastronomiczne i rzemieślnicze), powielają układ pasażu przecięty przestrzenią placu. Zgodnie z wytycznymi planu miejscowego, przewidziano nadbudowę nad częścią usługową kondygnacji mieszkaniowych w układzie atrialnym, z niezależnym wejściem i własnym systemem komunikacji. Poniżej całego założenia znajdują się dwie kondygnacje garażu podziemnego, przypisane odpowiednio mieszkańcom oraz klientom centrum handlowego.

Projekt zabudowy mieszkaniowej – wnętrze urbanistyczne:

Podstawą jego kompozycji są dwie krzyżujące się ścieżki, wyznaczające obecny przebieg ruchu pieszego; wyznaczone między nimi tarasowe obniżenia o wachlarzowatym kształcie umożliwiają zejście do pasażu i doświetlają go, a przy tym stanowią atrakcyjną przestrzeń o wielorakim zastosowaniu (od wypoczynku aż po kameralne występy artystyczne); kompozycja z trójkątnych płyt ze stali oksydowanej organizuje obiekty małej architektury, nadając ławkom i latarniom kształt oraz wymiar. Podcięte fasady obu budynków ułatwiają tworzenie ogródków kawiarnianych, a rozmieszczone na obrzeżach placu elementy zieleni urządzonej nadają mu przyjazny, parkowy charakter­.

Pozostałe projekty