DNA Works

  • dna_works_stacja_demontażu_pojazdów_będzin_1

Projekt stacji demontażu pojazdów

lokalizacja: Będzin

projekt: październik 2015

stan: koncepcja

Projekt stacji demontażu pojazdów przewiduje adaptację budynku magazynowego na funkcję biurowo-socjalno-magazynową, a przylegająca do niego wiata stalowa zostanie przystosowana do potrzeb stacji demontażu pojazdów. W południowo-wschodniej części działki planuje się budowę wiaty magazynowej.

W istniejącym budynku znajdą się cztery pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną oraz niezbędnym zapleczem socjalnym. Pomieszczenia zostaną usytuowane w południowej części budynku, natomiast część północna zostanie wydzielona i znajdą się w niej pomieszczenia dla pracowników hali demontażu tj. szatnie oraz pomieszczenie socjalne. Na samym końcu hali będzie znajdować się przestrzeń przeznaczona na magazynowanie oraz kotłownia. Istniejąca wiata stalowa przylegająca do budynku zostanie przystosowana do potrzeb usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, a także demontażu pozostałych przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia i recyklingu. Na tyłach wiaty projektuje się wydzielone pomieszczenia pełniące funkcję magazynową. W południowo-wschodniej części działki zostanie wybudowana wiata stalowa, która będzie pełniła funkcję magazynową. Wiata będzie przylegać do istniejącej wiaty stalowej, która pozostanie wykorzystana jako magazyn dla istniejącego punktu skupu odpadów.

Projekt stacji demontażu pojazdów – forma architektoniczna

Budynek biurowy to jednokondygnacyjna bryła w konstrukcji murowanej, pokryta dachem dwuspadowym. Budynek ma kształt prostokątny. Bezpośrednio do niego od strony północno-wschodniej przylega hala w konstrukcji stalowej składająca się z trzech modułów z których każdy pokryty jest dachem dwuspadowym. Frontowa elewacja budynku biurowego oraz hali demontażu zostanie wykonana z paneli elewacyjnych w odcieniach zieleni. Pozostałe elewacje zostaną pokryte blachą falistą w kolorze szarym. Elewacje wiaty nowoprojektowanej zostaną pokryte blachą falistą w kolorze szarym.

Pozostałe projekty