DNA Works

  • ZGO1
  • ZGO2
  • ZGO3
  • ZGO4
  • ZGO5

Koncepcja zagospodarowania centrum miasta Zgorzelec

lokalizacja: ul. Bohaterów Getta i ul. Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego, ul. Okrzei i ul. Staszica w Zgorzelcu

projekt: sierpień 2013

nagroda: wyróżnienie ( w konkursie nie przyznano pierwszej nagrody, jedynie 4 wyróżnienia )

organizator: Miasto Zgorzelec

Przystępując do prac projektowych nad koncepcja zagospodarowania centrum miasta Zgorzelec dokładnie przeanalizowano strukturę miasta Zgorzelec oraz wskazano jego główne problemy, by zaproponować najlepsze dla nich rozwiązanie. Dzisiejszy obraz Zgorzelca jest dość chaotyczny, jakość przestrzeni publicznych jest niska, brakuje miejsca centralnego w typie rynku. Ulice miasta są zastawione samochodami, kierowcy wykorzystują każdą wolną przestrzeń na parkowanie. Istniejącej zabudowie brakuje spójności, historyczne budynki w parterach zostały odnowione bez poszanowania ich charakteru, panuje tu duża przypadkowość. Ulica zostały zastawione kioskami, które nie budzą pozytywnych wrażeń. Teren objęty opracowaniem znajduje się na głównym szlaku komunikacyjnym Polska-Niemcy i stanowi jakby wizytówkę miasta, jego bramę witającą i żegnającą podróżników. Dlatego przy skrzyżowaniu głównych ulic zaprojektowano plac centralny miasta, gdzie podróżnik może się zatrzymać, zakupić lokalne produkty, poznać lokalną sztukę, odpocząć. Miejsce to nazwaliśmy „bazarem kultury”, gdyż tu właśnie swoje miejsce znaleźli by zarówno lokalni sprzedawcy targowi, rzemieślnicy, artyści. Plac również służyłby mieszkańcom miasta jako miejsce spotkań, odpoczynku, zabawy, wystaw, wydarzeń, atrakcji kulturalnych ( koncerty, kino uliczne ), miejsce pracy ( handel, usługa ).

„ Bazar kultury” będzie bardzo dobrze widoczny dla przejeżdżających przez miasto, a rangę skrzyżowania podkreśli dodatkowo duże rondo. By oczyścić ulice, należy najpierw oczyścić wnętrza między kamienicami z przypadkowej zabudowy gospodarczej, garażowej. Porządkując wnętrza urbanistyczne zostanie uzyskane miejsce na place parkingowe, place zabaw, zieleń wewnętrzną, z których będą korzystać mieszkańcy. Dzięki temu zabiegowi pojazdy mieszkańców znikną z głównych ulic miasta, odblokują je. Przy głównych ulicach pozostawiono miejsca parkingowe, jednak byłyby one przeznaczone głównie dla klientów usług i osób przyjezdnych. Dodatkowe miejsca parkingowe zapewniono pod centralnym placem, w jednokondygnacyjnym parkingu podziemnym. W pobliżu obszaru opracowania znajdują się dwa duże tereny zielone, które proponuje się połączyć, tworząc tzw. zielony szlak, który będzie prowadził przez „bazar kultury”. Projektowana zieleń jest spójna, w formie niewielkich zielonych pagórków, na których można przysiąść, pobawić się. Dodatkowo wprowadzono ścieżkę rowerową, która ułatwi kierowcom dwóch kółek poruszanie się po mieście. By uporządkować pierzeje budynków przy głównych ulicach proponuje się zdecydowane odcięcie historycznej zabudowy pięter od chaotycznie wyremontowanych parterów poprzez wprowadzenie pod pasem gzymsów jednolitego pasa na logo. Pas logo byłby elegancki, wykonany z czarnego połyskliwego materiału. Nad nim znajdowałyby się historyczne elewacje budynków, a pod nim wszyscy najemcy zobowiazani by byli do ujednolicenia elewacji, które byłyby gładkie, nienachalne. Logo możnaby wieszać tylko w miejscu pasa, w odpowiednim rozmiarze. Wszelkie przerwy w zabudowie zostałyby uzupełnione przez nową, współczesną zabudowę, która uzupełniałaby pierzeje.

Plac „bazar kultury” został wyniesiony około 3 m ponad poziom dróg, co nadaje mu rangę, zwraca uwagę przejeżdżających. Prowadzi do niego duży chodnik w formie pochylni. Na placu swoje miejsce znalazły ogródki gastronomiczne, amfiteatr, fontanna, miejsca przeznaczone na rzeźby, klomby z kwiatami i duże połacie zieleni w formie górek, na których mogą bawić się dzieci, odpoczywać dorośli. By odizolować plac od przestrzeni prywatnej wprowadzono mur oporowy, który dodatkowo służy jako miejsce wystaw, kina na powietrzu i jest symboliczną bramą do naszego kraju. Perspektywę placu zamyka budynek, wyznacza on rynek, izoluje bloki, podkreśla rangę miejsca. Budynek pełni funkcje usługową, handlową, wystawową, edukacyjną, rozrywkową. Ma on prostą współczesną formę, która dodatkowo może być podkreślona przez pnącą zieleń, nie konkuruje z historyczną zabudową miasta, tylko jest znakiem dzisiejszych czasów. Na narożniku skrzyżowania przy placu uzupełniono zabudowę o kolejny czterokondygnacyjny budynek usługowy, który zamyka pierzeję, szanuje sąsiada i stanowi symbol pożegnania wyjeżdżającego z Polską. Pod placem znajduje się parking podziemny, jednokondygnacyjny.

 

 

Pozostałe projekty