DNA Works

  • wrocław Plac Piłsudskiego
  • wrocław Plac Piłsudskiego
  • wrocław Plac Piłsudskiego
  • plac Piłsudskiego Wrocław widok z góry
  • plac Piłsudskiego Wrocław widok z góry
  • wrocław mała architektura

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno -urbanistycznej Placu Piłsudskiego 

lokalizacja: Wrocław

projekt: grudzień 2013

stan: koncepcja konkursowa

inwestor: prywatny

Plac Piłsudskiego we Wrocławiu został wybudowany na początku XX wieku jako rynek Karłowic, jednego z wrocławskich osiedli. Stanowił lokalne centrum życia społecznego, gromadząc usługi umożliwiające samodzielne funkcjonowanie dzielnicy.

Głównym celem projektu jest przywrócenie karłowickiego rynku mieszkańcom oraz przyciągnięcie gości spoza dzielnicy do tego urbanistycznego wnętrza. Zaplanowano między innymi scalenie aktywnej i historycznej części Placu, likwidację możliwości parkowania (poza pojazdami uprzywilejowanymi), przywrócenie funkcji reprezentacyjnej i pieszej. Przewidziano aktywację parterów kamienic w postaci punktów handlowo-usługowych, oferujących unikatowe produkty charakterystyczne dla dzielnicy, miasta czy regionu. Najważniejsze jest jednak stworzenie wielofunkcyjnej, elastycznej przestrzeni miejskiej umożliwiającej różne scenariusze zdarzeń, biorąc pod uwagę między innymi różnorodność pór roku, charakter imprezy (festiwale, kiermasze, projekcje, targi, wystawy) oraz jej skalę.

Koncepcja daje możliwość etapowej realizacji projektu. Pierwszy etap skupia się na reorganizacji systemu komunikacyjnego na obszarze opracowania. Proponowana dyspozycja komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej ma na celu ograniczenie ruchu samochodowego, przeniesienie funkcji parkingowej poza Plac oraz przywrócenie przestrzeni dedykowanej pieszym i rowerzystom. Podwórza kamienic należy uporządkować, oczyścić z samowolnej, przypadkowej zabudowy i zorganizować stanowiska postojowe dla mieszkańców, miejsca gromadzenia odpadów oraz zielone place zabaw. Na parking dla osób przyjeżdżających do pracy oraz turystów przeznaczono starą nieckę basenu, dzięki czemu uwolniona przestrzeń Placu może ponownie skupiać życie dzielnicy i przyciągać gości.

Kolejnym etapem rewaloryzacji Placu jest aktywacja jego krawędzi przez wprowadzenie usług do parterów wszystkich kamienic, gdzie lokalne produkty uzupełniałyby masową ofertę galerii handlowych.

 

Pozostałe projekty